top of page

Sống lành mạnh cùng tâm lý học tích cực

Cộng đồng thực hành tâm lý học tích cực Việt Nam

Thực hành tâm lý học trong cuộc sống không hẳn là một việc dễ dàng. Kể cả khi bạn có quyết tâm, có ý chí cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc chán nản, mệt mỏi muốn buông xuôi. Đây chính là lúc sức mạnh cộng đồng phát huy tác dụng. Cộng đồng nâng đỡ, dìu dắt, tiếp thêm động lực cho ta chân cứng đá mềm bước tiếp trên hành trình của mình. 

Cùng với mong muốn kết nối mọi người chung chí hướng xây dựng lối sống lành mạnh, cộng đồng thực hành tâm lý học còn hướng tới mục tiêu giới thiệu, hướng dẫn thực hành các kiến thức tâm lý học tích cực trong đời sống hàng ngày.

Cộng đồng hướng tới điều gì?

Giới thiệu lý thuyết khoa học và ứng dụng của tâm lý học tích cực.

Đóng gói các kiến thức thành những giải pháp chuyên đề để giúp các cá nhân, tổ chức và cộng đồng phát triển thông qua mô hình PERMAV.
Kết nối sâu sắc với cộng đồng những người thực hành, đề xuất và triển khai các ý tưởng tạo tác động tích cực đến xã hội Việt Nam.
Rèn luyện & phát triển bản thân thông qua các chương trình thực hành hàng tuần về các chủ đề sức khỏe tinh thần, cảm xúc, thể chất, mối quan hệ trong đời sống.

Nền tảng chương trình thực hành

Certificate in Applied Positive Psychology - CAPP là tên chương trình đào tạo thực hành liên tục 240 giờ của tổ chức The Flourishing Center (TFC) được chọn tham khảo để phát triển bộ khung hoạt động của cộng đồng này. Chương trình này được thiết kế theo mô hình nghiên cứu về lối sống hạnh phúc "PERMA-V" được cô Emiliya Zhivotovskaya - Nhà sáng lập TFC củng cố từ mô hình đề xuất của Giáo sư Martin Seligman có bổ sung các nghiên cứu về Mind-Body, vận động thể chất & não bộ.

bottom of page